quick links

contact us

Guangzhou Si Bao Jian Electronics Co., Ltd.

Tel : 86-20-8285 2090

Fax : 86-20-8285 4141

Add :(Plant A2-1) No. 7 Nanbei Main Road, Shitan Town, Zengcheng, Guangzhou City, Guangdong Province, China.

Postal Code: 511330

contact uscurrent position : home > contact us

Guangzhou Si Bao Jian Electronics Co., Ltd.

Add : (Plant A2-1) No. 7 Nanbei Main Road, Shitan Town, Zengcheng, Guangzhou City, Guangdong Province, China.

Tel : 86-20-8285 2090         

Fax : 86-20-8285 4141

General Inquiry : sc@ch-ts.com.cn

Sales Department : sales@ch-ts.com.cn

www.ch-ts.com.cn